Par Vienotības Akadēmiju (O&O Academy)

2002. gada 10. martā tika nodibināta Pasaules Vienotības universitāte (PVU). Tās dibinātāji ir šrī Amma un šrī Bagavāns - divi (vienas apziņas, vienas dvēseles) avatāri, kuri iemiesojušies uz šīs planētas nolūkā “sniegt cilvēcei apgaismību un atbrīvot to”.

2017. gada jūnijā PVU apvienojās ar Vienotas Pasaules Akadēmiju un ieguva jaunu nosaukumu O&O Academy www.oo.academy. Vienotības Akadēmija. Tās dibinātāji ir šrī Ammas un Bagavāna dēls Krišna džī ar sievu Prīta džī.

Vienotības Akadēmija atrodas Indijas dienvidos, skaistu un majestātisku kalnu pakājē. Šī vieta tika rūpīgi izmeklēta, lai veicinātu augstākā nodoma realizēšanu - aizvest cilvēkus no eksistēšanas un izdzīvošanas enerģijām uz īstu un patiesu sirds dzīvi.

Vienotības Akadēmijas sirds ir Vienotības lauks jeb Meditāciju centrs (Ekam). Tā ir īpaša celtne, kas tika būvēta astoņus gadus un atrodas īpašu enerģiju un zemes strāvojumu krustpunktā. Vienotības lauka būvniecībā katrai detaļai un pīlāram ir sava nozīme, piesaistot atbilstošas Visuma enerģijas, kas rūpējas par cilvēka izaugsmi un attīstību. Tāpēc šai īpašajai celtnei piemīt spēks ietekmēt visu planētu. Cilvēks, kurš reiz te pabijis, šo pieredzi vairs nespēj aizmirst.

Vienotības Akadēmija sirdij liek teikt- te ir MĀJAS...

 

Vienotības Akadēmijas mērķis

Šrī Bagavāns:

“Jums ir medicīnas universitātes, tehniskās universitātes un vēl daudz citas universitātes. Šī ir Universitāšu Universitāte, kurā ierodaties, lai pārmācītos un kļūtu par īstiem Cilvēkiem. Tās universitātes dod tehniskās zināšanas, dod specializāciju, bet nekad no jums neizveidos Cilvēku - tādu, kādam cilvēkam jābūt. Katram Cilvēkam jābūt apgaismotam, katram jābūt Dieva apjausmai. Šī universitāte palīdz kļūt apgaismotam, palīdz apjaust Dievu.

Mums te ir jaunatnes programmas. Skolas nekoncentrējas uz to, lai padarītu bērnus par Cilvēkiem. Tas sagatavo eksāmenu nolikšanai, un šis process patiesībā sagrauj bērnus. Mēs aicinām šurp jauniešus, lai tos veidotu par Cilvēkiem, lai to sirdis atvērtos. Sabiedrībai jābūt tā veidotai, lai bērna sirds netiktu sabeigta - viss, kas notiek, sākot ar bērna ieņemšanu, iznēsāšanu, piedzimšanu, audzināšanu - ir vērsts uz to, lai nogalinātu bērnu. Tāpēc jau tie neaug par Cilvēkiem. Var jau lietot vārdu cilvēks, bet tie nav Cilvēki.

Pavērojiet, kādi tagad ir cilvēki. Mēs esam sevi sašķēluši rasēs, tautībās, kultūrās, bagātajos utt. un tie visi vēl cīnās savā starpā. Arī Dieva vārdā cīnās un karo. Cik daudz karu uz pasaules?! Un klusais kariņš, kas notiek ģimenēs? Vīri ķildojas ar sievām, sievas ar vīriem. Visi viens otru izmanto un cenšas gūt virsroku, valdīt viens pār otru, ekspluatēt viens otru. Sieva pār vīru, vīrs pār sievu, vecāki pār bērniem, bērni pār vecākiem, darba devējs pār padoto utt.- kur vien pagriezieties Es ir priekšgalā.

Vienkāršas transformācijas - te Universitātē - liek atvērties sirdij un iestājas Debesis uz Zemes. Pavisam noteikti te būs Debesis uz Zemes. Tikai tad cilvēki būs Cilvēki.”

O&O Academy www.oo.academy dibinātāji Krišnadžī un Prītadžī

2017. gada jūnijā Pasaules Vienotības Universitāte apvienojās ar Vienotības Akadēmiju un ieguva jaunu nosaukumu O&O Academy. Vienotības Akadēmija www.oo.academy