21.-22.aprīlī trešo reizi Latvijā un Baltijā notiks divu dienu pašizaugsmes kurss Avots & Sinhronitātes. Tā ir dzīvi transformējoša mācība, kas dos impulsu jaunām sapratnēm un atziņām nolūkā īstenot mūsu sen kārotos sapņus.

Avota spēks un mīlestība atvērsies katram kursa dalībniekam. Jau kursa laikā ikviens gūs neaizmirstamu garīgo pieredzi, dziedinās trīs galvenās dzīves zonas- attiecības, veselību un vairos savu bagātības apziņu. Šajā divu dienu kursā Avota spēks atver sirdi un saikne ar Pirmavotu tiek ieslēgta paliekoši sirdī.

Patlaban dzīvojam īpašā laikā ar īpašām enerģijām. Un patiesībā tikai jāpastiepj roka, lai tās saņemtu. Šīs divu dienu mācības, kurās būs arī procesi un meditācijas, sniegs saslēgumu ar jaunā Zelta laikmeta enerģijām. Dalībnieki gūs dziļāku sapratni par to, kas patlaban notiek, un, kā rīkoties, lai gūtu labumu arī sev. Daudziem dziļi iekšēji ir sajūta, ka jādara citādi. Bet kā? Kā izmantot šo laiku maksimāli efektīvi un ienesīgi! Kaut kas TĀDS cilvēcei tiek dots ar vairāku tūkstošgadu starplaikiem. Līdzīgi kā ražas laikā – augļi ienākas tad, kad pienācis īstais brīdis. Patlaban ir īstais laiks, lai saslēgtos ar jaunajām enerģijām, ar Fenomenu, un sāktu ievākt ražu, gūstot sev labumu. Cilvēkam ir sevi jāpiepilda. Koks aug visu laiku, bet augļi ienākas tikai noteiktā laikā. Tagad ir šis laiks, šis īpašais un Augstāko spēku noteiktais laiks! Vai esam gatavi saņemt augļus? Izmantosim šo laiku, jo viss dzīvē ir mainīgs un pārejošs.

Jaunās enerģijas sāka apņemt mūsu planētu 1987. gadā, tad ar jaunu spēku no 1989. gada, bet lielais vilnis, kad visi planētas iedzīvotāji izdzirdēja vārdus Zelta laikmets, mūs sasniedza 2012. gadā.

2017. gads nāk ar jaunu sparu, lai sagatavotu tam, kas notiks 2018. gadā. Arī cilvēcei ir “uzstādīts” plāns par veicamo. Tāpēc laikam ir nozīme. Augļi var arī nobirt, un mēs tos nebūsim pat pagaršojuši.Tāda veida enerģija Latvijā būs jau trešo reizi. No tās iegūs ne tikai dalībnieki. Labumu saņems ne tikai mūsu zeme, bet arī visi līdzcilvēki. Tāpēc arī Tev ir jābūt te. Ir jāpiedalās arī Tev.

Lai cik tas šķistu neiespējami, bet Avots katram dalībniekam pasniegs savu dāvanu – vieniem fiziskajā pasaulē, citiem smalkajā pasaulē, vēl citiem - abās. Tas atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem. Bet dāvana, ko pavisam noteikti saņems katrs – ir atbilde uz saviem jautājumiem. Katrs atradīs savu! Katrs gūs savu!

Kāpēc man (Tev) to vajadzētu?

Iegūtās zināšanas un sapratnes noderēs, lai justu, domātu un veiksmīgi darītu ‘pa jaunam’, atbilstoši Zelta laikmeta enerģijām.

Dzīves steigā mēs pat neapzināmies, ka mūsu apziņa piesārņojusies, ka ar katru dienu dzīve šķiet smagāka un grūtāka, tumšāka... Pēc A&S kursa pamazām mūsu greizie priekšstati (kurus lielākoties nemaz neapzināmies) harmoniskā veidā mainās, un tad arī dzīve mainās. Dzīve atgūst krāsas.

A&S stāsta un māca par to, kā piepildīt savas vajadzības. Mūsu sabiedrībā diezgan spēcīgi valda viedoklis, ka cilvēks, kurš tiecas pēc naudas vai panākumiem, nevar būt garīgs. Bet ‘garīgie cilvēki’ savukārt cenšas apstādināt domu plūsmu... katrs savā vietā cenšas kaut ko mainīt un nostāties pretim dabai vai Visuma likumiem. Bet tas ir normāli gribēt dzīvot ērtā un skaistā mājvietā, pārvietoties ar auto, atpūsties siltās zemēs. Tāda ir cilvēka daba. Ar to nevar un nevajag cīnīties. Un garīgie meklētāji, kuri tiecas apturēt domu plūsmu. Kā gan tas būtu iespējams? Domas nāk un iet, mēs tās pat nekontrolējam. Kā var apstādināt upes plūdumu? Cilvēks tikai cīnās pats ar sevi un patērē milzum daudz enerģijas. Citi izjūt vainas apziņu par to, ka dzīvē vēlas to un šito. Citi izjūt vainas apziņu, ka nevar apstādināt domas... Kad dzīvē esam sasnieguši to, ko vēlamies, tad cilvēkā ienāk piepildījuma sajūta. Un tai seko prieks.

Piepildījuma sajūta un panākumi dzīvē iet roku rokā ar veiksmi, izdošanos un prieku par iegūto. Piepildījuma sajūta nāk tad, kad cilvēks sāk spēt priecāties par to, kas tam ir. Tad, kad cilvēks ir priecīgs par to, kas tam jau ir, dzīve sniedz to, kas vēl nav.  Un tad cilvēks aug un pilnveidojas. Un tas notiek viegli un automātiski.

Meditācijas un apceres palīdzēs iepazīt savu pašpasauli. Un tad notiek brīnumi - fiziska dziedināšana no kaitēm, par kurām dažkārt dakteri rausta plecus. Tāpat attiecību dziedināšana, nauda, panākumi, veiksme.

Kas noderētu uzņēmējam?

Jauna pieeja, risinājumi, redzējums. Jaunas iespējas un piekļuve jauniem resursiem. Prasme pieņemt situācijai un laikmetam atbilstošus risinājumus, jaunā laika redzējums. Ko darīt situācijās, kad nepalīdz loģika? Kad ar intelektu nepietiek? (intelekts bieži vien rada jaunas problēmas).

Ko jaunu gūs ģimenes cilvēki?

Dzīve ir attiecības. Ar visu - ar mīļajiem, ar dabu, ar dzīvām un nedzīvām lietām. Saņemsim jaunas zināšanas un atziņas par attiecībām – kā tās sakārtot, pilnveidot, kā augt attiecībās. Bieži saka: klausies savā sirdī, savas sirds balsī. Lai tajā ieklausītos, sirdij ir jābūt atvērtai.

Un, ko gūs garīgais praktiķis vai skolotājs?

Apgūs kādu jaunu prasmi - Dvēseles sinhronizācijas meditāciju. Pavisam noteikti te atnāks daudzas jaunas lietas, kā būt labam praktiķim, strādāt ar cilvēkiem, sniegt tiem jaunas zināšanas un sapratnes, kas atnākušas caur sevi. Te saklausīsiet atbildes uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem.

Vai te kaut ko atradīs arī studenti, mūsu sabiedrības nākotne?

Jā, pavisam noteikti. Jaunie cilvēki ir tie, kuri veidos šo valsti nākotnē. A&S pirmkārt jau palīdz saprast, ko mums katram gribas, un, kas patiešām dzīvē ir vajadzīgs. Kā noteikt savas prioritātes, kā tās sasniegt. Kurss palīdz atrast savu vietu dzīvē un vienlaikus dod redzējumu, kā būt sev pašam. Tāpat tiek saņemtas atbildes par to, kāda ir dzīves jēga un kā veidot skaistas un veselas attiecības?

Un jaunrades cilvēki?

Radošo profesiju pārstāvji saņems jaunas idejas, sapratnes un iedvesmu, kas ļaus caur savu devumu sniegt līdzcilvēkiem jaunas un nebijušas sajūtas.

Mācības tiek translētas tiešraides saslēgumā no Vienotības Akadēmijas.

Par procesiem

Divu dienu kursa laikā paredzēti arī procesi. Procesu laikā notiek visu ķermeņu (fiziskā un smalko) dziedināšana. Īpaši sagatavotie un vadītie procesi attīra piesārņojumu, kas radies fiziskajā apvalkā, prātā, jūtās, emocijās. Process attīra no pagātnes un arī iepriekšējo dzīvju nosacītībām kā arī no karmas. Procesa spēkos ir atkal atvērt cilvēkā saikni ar viņa iekšējo bērnu un atgriezt spējas priecāties par dzīvi.

Un tad cilvēkā ieplūst svētība.